VkK1rwVFAvGgNWTgvWvLCuwwgxcVhGhKGU
Balance (Vitae)
14239.00000000