VniEDY2k6rsXzyV1tUsDuY8n2vT5e3aDtM
Balance (Vitae)
144.61995971